Dagactivering dak- en thuislozen

Zwolle Actief krijgt sinds 1 januari 2014 subsidie van de gemeente Zwolle voor de dagactivering van dak- en thuislozen.

Zwolle Actief is een coalitie van maatschappelijke partijen en is als beste geselecteerd na een procedure van maatschappelijk aanbesteden.

Zwolle Actief

Zwolle Actief wordt gevormd door Limor, Dimence, RIBW Groep Overijssel (mede namens de Werkelaar waarin ook Frion en Wezo participeren), Tactus, Travers Welzijn en het Leger des Heils.

Zwolle Actief organiseert geen aparte voorziening, omdat daarmee de maatschappelijke participatie onvoldoende gestimuleerd wordt. Dak- en thuislozen worden actief ingezet bij allerlei voorzieningen zoals wijkcentra en vrijwilligersorganisaties.

Coaches ondersteunen de dak- en thuislozen op de locatie van de activiteit. Zij bieden ondersteuning op maat en gaan uit van de persoonlijke talenten en mogelijkheden van de dak- en thuislozen. Als dat nodig is begeleiden zij hen ook bij andere ondersteuningsvragen zoals bijvoorbeeld wonen.

Maatschappelijk aanbesteden

Om tot een nieuw aanbod van dagactivering te komen heeft de gemeente Zwolle gekozen voor het traject maatschappelijk aanbesteden. Bij maatschappelijke aanbesteding wordt een beroep gedaan op (een coalities van) organisaties, bedrijven en inwoners bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Een open uitvraag biedt meer kansen voor een vernieuwend en integraal aanbod van meerdere organisaties tegen minder kosten en met meer effect.

Procedure

Een beoordelingscommissie heeft de subsidieaanvragen getoetst onder meer op kwaliteit, vernieuwing en de mate waarin de aanbieder(s) aannemelijk maken dat ze het vermogen hebben om voor en met dak- en thuislozen stappen in de zelfredzaamheid te zetten.
De commissie heeft het college van B&W geadviseerd met welke partij(en) een subsidierelatie aan te gaan.

Het college van B&W heeft besloten Zwolle Actief per 1 januari 2014 voor twee jaar te subsidiëren.

(224 kB)