Reconstructie Willemskade

De reconstructie van de Willemskade start op 18 april 2017 en duurt naar verwachting tot eind augustus 2017. Tegelijkertijd legt ProRail in de Veerallee (aan de Willemskade) de breedste spoorwegovergang van Nederland aan.

De reconstructie zorgt voor overlast en tijdelijke verkeersmaatregelen, maar de gemeente Zwolle en aannemer Van Gelder doen er alles aan om de Zwolse binnenstad en het NS-station voor de bezoekers en inwoners bereikbaar te houden. In de onderstaande factsheet geven wethouder Filip van As, projectleider Niels Munnik en omgevingsmanager Paulien Bisschop toelichting over de reconstructie.

 

Nieuwe inrichting

De belangrijkste aanpassingen aan de Willemskade zijn:

  • realisatie van een vrijliggende busbaan midden op de weg;
  • realisatie van een vrijliggend tweerichtings fietspad aan de beide zijden van de weg;
  • aanleg van twee vrijliggende autorijstroken; 
  • aanleg van de aansluiting op de toekomstige busbrug.

In het onderstaande ontwerp kunt u de nieuwe inrichting van de Willemskade na de reconstructie bekijken.

Ingrijpende operatie

De reconstructie van de Willemskade is het grootste project van Zwolle van de laatste decennia als het gaat om van bereikbaarheid en doorstroming. Een groot deel van de stad heeft last van deze reconstructie. Op de onderstaande kaart ziet u de tijdelijke (rij)routes van 18 april tot eind augustus voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Om de overlast te beperken maken wij ‘werk met werk’. Dit doen wij door onze werkzaamheden te combineren met die van ProRail.

Gastvrij

Zwolle wil een gastvrije stad zijn. De bereikbaarheid van de binnenstad en de parkeervoorzieningen dragen hieraan bij. Door de groei van de (auto)mobiliteit staat de bereikbaarheid, aan met name de westkant, van de binnenstad onder druk.

Om de bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen is de herinrichting van de Willemskade hier nodig als een van de diverse samenhangende maatregelen van het project Bereikbare Binnenstad die van 2012 tot en met 2017 worden uitgevoerd.

 

De Dag van de Bouw 20 mei

Op zaterdag 20 mei 2017 tussen 10.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom op het project reconstructie Willemskade tijdens het landelijke evenement de Dag van de Bouw 2017. Op deze dag is er voor jong en oud volop te zien en te doen aan activiteiten. Men kan allerlei asfaltmachines bewonderen, een dodehoek training volgen, een kunstwerk timmeren en nog veel meer. Voor jeugd en volwassenen wordt er  voorlichting gegeven over de uit te voeren werkzaamheden en worden grondstoffen en materialen getoond. Ook is het mogelijk om informatie te krijgen over het werken in de bouw. Lees meer op ons nieuwsbericht over De Dag van de Bouw 2017.

Spreekuur

Voor vragen over de wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van aannemer Van Gelder, Paulien Bisschop via 0525 659 888  of via willemskade@vangelder.com. Iedere maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur houdt Paulien Bisschop spreekuur in de uitvoerderskeet op het werk. Volg de reconstructie op de voet via @willemskade038.

Op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden en alternatieve routes? Volg ons op Twitter: www.twitter.com/willemskade038.