Ruimte voor de rivier

Zwolle ligt in de delta van twee rivieren: de IJssel en de Overijsselse Vecht. Beide rivieren moeten op sommige momenten in het jaar grote hoeveelheden water afvoeren. Om ook dan de veiligheid van de bewoners en bedrijven te kunnen waarborgen, worden er diverse maatregelen genomen.

Ze geven ruimte aan de rivier, met name de IJssel, in combinatie met natuurontwikkeling. Overheden en bewoners langs de Vecht denken gelijktijdig na hoe ze samen het Vechtdal nog aantrekkelijker kunnen maken.