Projecten

Geluidsbelastingkaarten

De gemeente Zwolle heeft kaarten gemaakt waarop de geluidsbelasting van het weg- en railverkeer op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, te zien is.

Er zijn twee kaarten gemaakt. Op de ene kaart is de geluidsbelasting voor een heel etmaal weergegeven. Op de andere kaart is de geluidsbelasting voor alleen de nacht weergegeven

Daarnaast heeft de gemeente gekeken naar industriegeluid voor de bedrijventerreinen Voorst, Marslanden, Hessenpoort en de terreinen IJsselcentrale, Wärtsilä en de Karba.

Ruimte voor de rivier

Zwolle ligt in de delta van twee rivieren: de IJssel en de Overijsselse Vecht. Beide rivieren moeten op sommige momenten in het jaar grote hoeveelheden water afvoeren. Om ook dan de veiligheid van de bewoners en bedrijven te kunnen waarborgen, worden er diverse maatregelen genomen.

Ze geven ruimte aan de rivier, met name de IJssel, in combinatie met natuurontwikkeling. Overheden en bewoners langs de Vecht denken gelijktijdig na hoe ze samen het Vechtdal nog aantrekkelijker kunnen maken.

Bewust verlichten

Met bewust verlichten kunnen we onnodige energieverbruik, lichthinder en lichtvervuiling terugdringen. De basis van bewust verlichten is: kiezen voor niet-verlichten als dit niet nodig is. Als er wel wordt verlicht, dan gebeurt dit energiezuinig, goed gericht, en worden lampen uitgeschakeld of gedimd wanneer dat mogelijk is.

In Zwolle gaan we daarmee aan de slag. De gemeente kijkt daarbij niet alleen naar eigen straatlantaarns, maar wil ook samen met sportverenigingen, ondernemers en inwoners zoeken naar oplossingen.

Leven met water

Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zien dit als een gezamenlijke opgave. De investeringen in waterveiligheid bieden kansen om de regio nog aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, natuur en recreatie.