Dhr. J.A. (Jan) Slijkhuis

Raadslid PvdA

Beroep

  • Europa coördinator bij de provincie Fryslân


Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Fractiebegeleiding PvdA Zwolle

Social Media

- Twitter
- LinkedIn

Jan Slijkhuis
06 21 20 76 06
Zandkreek 2
8032 JL Zwolle