Dakloos en mogelijkheden

Stap 1. Wanneer ben je dak- of thuisloos?

Dakloos

Bij een dakloze gaat het om een iemand die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij of zij heeft geen adres om te wonen of te logeren en staat ook niet met een adres ingeschreven in het bevolkingsregister.

Voor de daklozen wordt een gemeentelijk adres beschikbaar gesteld. Dit zijn de twee adressen van de laagdrempelige opvang (RIBW / De Herberg en het Leger des Heils). Voor deze groep is de opvang geregeld in de vorm van bed-bad-brood.

Dakloos en onderdak

Alle opvangadressen voor daklozen in Zwolle.

Dakloos en inkomen

Vanuit de gemeente Zwolle worden dak- en thuislozen met een bijstandsuitkering begeleid op alle leefgebieden ook op het vinden van een zinvolle dagbesteding / het begeleiden naar werk.