Geen asielzoekerscentrum in Zwolle

Er komt geen asielzoekerscentrum in Zwolle. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft het verzoek voor het vestigen van een azc in Zwolle ingetrokken. De reden die het COA daarvoor geeft is dat er minder asielzoekers naar Nederland komen dan werd verwacht. Daardoor staan veel opvanglocaties (gedeeltelijk) leeg. Voor 2016 en 2017 is er voldoende opvangcapaciteit in Nederland.

Burgemeester Henk Jan Meijer: “Het college van Zwolle heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door bij te willen dragen aan de oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk door opvangplaatsen te creëren. Passend bij het karakter en de maat van onze stad. De Zwolse samenleving heeft laten zien met respect voor elkaar het gesprek te blijven voeren over dit vraagstuk, hoe lastig dat soms ook was. Daar mogen we trots op zijn.”

Gevolgen voor Zwolle

Om de gemeentelijke voorbereidingskosten te verhalen doet de gemeente aanspraak op de landelijke regeling die in voorbereiding is.

Nu de plannen voor het azc van de baan zijn, gaan de eigenaren van de waterschapslocatie, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en de gemeente Zwolle overleggen welke invulling het gebied kan krijgen.

Downloads

Besluit COA

Besluitvorming

Bestuursovereenkomst

Verslagen informatiebijeenkomsten